General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Ticaret Hukuku

Home » Ticaret Hukuku

EHB, yukarıda detaylı olarak belirtilen hukuk dallarının yanısıra kendine has özel uzmanlık isteyen aşağıdaki hukuk dallarında da hizmet sunmaktadır.

Havacılık Hukuku

Havacılık  sektöründe faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almakta olan EHB; özellikle, uçak/hava aracı alım & satım sözleşmelerinde; tescil işlemlerinde; motor/yedek parça alım & satım ve leasing sözleşmelerinde; işletmesel & finansal leasinglerde; ipotek  sözleşmelerinde ve tescillerde; uçak finansmanında & borca ilişkin finansal garanti ve kefaletlerin alınmasında; borç yapılandırmalarında, icra & iflas işlemlerinde; uçak/hava aracı geri alımlarında; sigorta/reasürans işlemlerinde; zarar ziyan taleplerinde (uçak, kargo, yolcu  ve 3. şahıs kaynaklı) & halefiyete dayanan davalarda; şirket & hissedar yapılandırmalarında vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku

Denizcilik alanında faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almakta olan EHB; özellikle, gemi/deniz aracı alım & satım sözleşmelerinde; gemi/deniz aracı finansmanı & leasing işlemlerinde; borca ilişkin finansal garanti ve kefaletlerin alınmasında; gemi mülkiyeti ve ortaklıklar için kurumsal yapılandırmada; gemi/deniz aracı inşa, dönüştürme & tamir sözleşmelerinde; ipotek işlemlerinde; gemi/ipotek tescil & terkininde; çarter partiler ile diğer deniz yoluyla taşıma sözleşmelerinin hazırlanmasında ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; konişmento ve diğer taşıma belgelerine ilişkin talep ve uyuşmazlıklarda; deniz sigorta/reasürans işlemlerinde ve ilgili uyuşmazlıkların çözümünde; çatma, yardım, kurtarma, müşterek avarya, çevre kirliliği ve enkaz kaldırma işlemlerinde ;deniz yükü & kişisel yaralanma ve ölüme dair tazminat taleplerinde; gemi ve yükü üzerindeki rehin hakkının tatbiki hususunda; Koruma ve Tazmin (P&I) sözleşmelerinin & Navlun, Sürastarya ve Savunma (FD&D) sözleşmelerinin işleyişinde; gemilerin alıkonulması ve salınmasında vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaretle uğraşan ve/veya tedarik zinciri içinde faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almakta olan EHB; özellikle, uzun dönem tedarik sözleşmeleri ile spot ticari sözleşmelerin hazırlanmasında ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; mal ve/veya servis alım & satım sözleşmelerinde; muhafaza & taşıma sözleşmelerinde; yeddiemin, güvenilir kişi & saklama sözleşmelerinin hazırlanmasında ve bunların işleyişinde; INCOTERMS kurallarının anlaşılmasında ve uygulanmasında; banka kredi mektupları ile UCP 600 kurallarının anlaşılmasında ve uygulanmasında; borca dair finansal garanti ve kefaletlerin alınmasında; sigorta/reasürans işlemleri ile bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde; ticaret finansmanına ilişkin işlemlerde; ICC, LCIA, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA ve diğer kuruluşlarca konulan kurallar çerçevesinde tahkimin yürütülmesinde vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Feel free to ask us questions!