General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

İş Hukuku

Home » İş Hukuku

İş kanunu öncelikle işçinin haklarının korunması amacıyla geliştirilmiş bir kanundur. İş Hukuku İşçi ve işveren arasında genelde karşılaşılan anlaşmazlıklar tazminat ve haksız sözleşme feshi gibi konuları ele alır. EHB olarak iş davalarında uzman ekibimizle işçi ve işverenin hukuki anlamda ihtiyacı olan desteği sağlıyoruz. İş kanunu kapsamında işçi ve işveren arasındaki her türlü anlaşmazlıklar edindiğimiz tecrübe sayesinde kısa sürede çözüme kavuşmaktadır. İşe alma, işten çıkarma ve iş sözleşmeleri işçi, işveren ilişkilerinin düzenlenmesi iş hukuku alanlarına girmektedir.

İşçi ve işverenin karşılıklı olarak birbirine bağımlı kılan iş sözleşmelerinin farklı türleri bulunmaktadır ve davalar hukuki anlamda farklı prosedürlere göre ilerlemektedir.

İşçilerin hali hazırda sahip olduğu izin, doğum, sağlık ihtiyaçları kısıtlanabilmekte ve kendi haklarından habersiz işçiler hukuki destek almadığında telafisi güç zararlara uğrayabilmektedir. Bu noktada kanuni haklarınızdan doğan haklarınızı almanız noktasında EHB olarak size profesyonel destek sunarız.

İşveren avukatı olarak ise ikili sözleşmeleri belirleme, maddeleri düzenleme, yasal izin, mesai prosedürlerini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu altındaki maddelerin hazırlanması vb. görevleri üstlenmekteyiz. Fesih ve anlaşmazlık durumlarında yasal süreç devam ederken işçi ile gerekli iletişimi kurmakta işveren müvekkilimizin haklarını mevzuata uygun şekilde savunmaktayız.

İş hukuku alanında verdiğimiz bazı hizmetler şu şekildedir:

 • İş hukuku danışmanlığı
 • İş hukukunda arabuluculuk
 • Hizmet tespiti davaları
 • İş kazaları
 • Meslek hastalığı davaları
 • Mobing davaları
 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası
 • Kötü niyet tazminatı davası
 • Maddi manevi tazminat davaları
 • İşe iade davası
 • Fazla çalışma ve izin ücretleri davaları

İş Hukuku Alanında Sıkça Sorulanlar

Kıdem tazminatı nedir? Şartları nelerdir ?

İşçinin en az 1 yıl süreyle çalışmış olduğu kurumdan işine son verilmesi veya belli şartlarda işten kendi rızasıyla ayrılması halinde işverenin ödemesi gerektiği tazminattır.

Şartları:

 • İşveren tarafından iyi niyet ve ahlaki kurallara aykırılık dışındaki sebepler
 • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlaki kurallara aykırılık, iş yerinde işin durması nedenleriyle sözleşme feshi
 • Askerlik nedeniyle işten ayrılma
 • Emeklilik nedeniyle işten ayrılma
 • Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma
 • İşçinin ölümü

Bu koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmelidir.

Mobing nedir?
İşçinin bir grup işçi veya işveren tarafından duygusal anlamda aşağılanıp, psikolojik şiddete maruz bırakılmasıdır.

Bu tarz durumlarda ALO 170 ( Çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi), BİMER ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na başvuruda bulunulabilir.

Mobinge uğrayan işçinin hakları nelerdir?
Kanıtlaması zor olmakla birlikte bu tarz davalarda işçi kıdem ve ihbar tazminatları almasıyla beraber işverene manevi tazminat davası da açabilmektedir. Ayrıca işverenin eşit davranma borcunu ihlal etmesi nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödemek durumunda kalması olasıdır.
İş veren çalışanına zam yapmak zorunda mı?
İş sözleşmesinde zam taahhüdünde bulunulmadıysa işverenin zam yapma yükümlülüğü yoktur. Haklı fesih sebebi değildir.
Deneme süresi nedir? Ne kadar olmalıdır?
İşçi veya işverenin karşılıklı olarak tazminat ve bildirim süresinde gerek kalmadan sözleşmelerini fesh edebildikleri süre zarfıdır. Bu süre zarfında işçinin tüm özlük hakları saklıdır.
Feel free to ask us questions!