General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Ceza Hukuku

Home » Ceza Hukuku

Toplu halde yaşayan insanların istekleri birbirinden farklı olsa da uyması gereken temel kurallar vardır. Temel kurallar bireyi kendi içerisinde özgür bıraksa da toplum içerisinde yaşayan diğer insanların huzurunun sağlanabilmesi için devletler tarafından bazı zorunluluklar ve yasaklar getirilir. Toplumun huzurunun ve özgürlüğünün devlet tarafından güvence altına alınması ceza hukuku kapsamında düzenlenir.

Ceza hukuku ise toplum huzurunu bozan, çevresine doğrudan ya da dolaylı olarak zarar veren suç unsurlarının ortadan kaldırılması için hazırlanan kurallar sistemidir. Ceza hukuku toplum refahını korumak için yaşanılan durum ya da olaylara göre hangi yaptırımların uygulanacağını, verilecek cezaların ne olması gerektiğini belirler.

Ceza hukuku sayesinde suç işleyen kişi resmi kurumlar tarafından cezalandırılırken, hakkı gasp edilen ya da edilmek istenen kişi / kişiler de koruma altına alınmış olur.

Ceza hukuku nedir? sorusunun en güzel yanıtı ise toplumun refahını bozan, suç ismi verilen yasalara uymayan insanlara uygulanması gereken hukuk kurallarının tamamıdır. Ceza hukuku sayesinde birey hayatını istediği gibi yaşarken diğer insanların haklarına da saygı göstermek zorundadır. Saygı göstermediği takdirde ise yasalar tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Ceza Avukatı Nedir?

Hukuk terimleri içerisinde ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı diye bir ifade bulunmamaktadır. Ceza davalarına bakan avukatlar kendileri için ceza avukatı tanımı kullansalar da mevzuatta herhangi bir yeri olmadığı için yanlış bir ifadedir.  Ceza Hukukunda herkesin savunulmaya hakkı vardır. Bu nedenle avukatlar suçlu olduğu düşünülen kişiyi savunabileceği gibi mağdur olduğu düşünülen kişiyi de savunabilir. Avukatın sorumluluğu temsil etmiş olduğu kişiyi yasalara sadık kalarak ve deliller ışığında olması gereken şekilde temsil etmektir.

Ceza Hukukunun ve Avukatının Önemi Nedir?

Kişilerin hak ve özgürlüklerinin savunulmasını sağlayan da adaletin yerine getirilmesini sağlayan da ceza hukukudur. Bir kişinin suçu net olarak kesinleşmeden herhangi bir yargıya varılamayacağı ve her iki tarafın da hakları olduğu için ceza hukukunda görev alan avukatların rolü de oldukça büyüktür. Bu nedenle avukat süreci çok iyi takip ettiği gibi üstlenmiş olduğu davaya ışık tutabilecek her bilgiyi de doğru şekilde analiz etmelidir. Dava sürecinde ufak bir detayın bile önemli olması, alınan bilgilerin davanın seyrini değiştirebilme ihtimali olması başarılı bir avukatla çalıma zorunluluğunu doğurmaktadır.

Ceza Hukuku Alanı İçerisinde Yer Alan Mahkemeler Nelerdir?

 • Sulh Ceza Hâkimliği
 • Ağır Ceza Mahkemesi
 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Çocuk Mahkemesi
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
 • Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
 • İcra Ceza Mahkemesi
 • Yargıtay Ceza Daireleri

Ceza Hukuku Davalarıyla İlgilenen Bir Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın görevi temsil etmeyi kabul ettiği kişinin hak ve özgürlüklerini hukuk kuralları çerçevesinde en iyi şekilde savunmaktır.

 • Ağır ceza mahkemesinin sorumlu olduğu ceza davaları
 • Asliye ceza mahkemesinin sorumlu olduğu ceza davaları
 • Bilişimle ilgili suçlar
 • Yakalama, gözaltı, arama gibi tedbirlere itiraz edilmesi
 • Tutuklamaların iptal edilmesi için itiraz başvuruları
 • Ceza davalarında müşteki ya da mağdur vekilliğinin yapılması
 • Temyiz, istinaf ve karaların düzeltilmesi için başvuruların yapılması
 • Cezaevi veya infaz hukuku uygulama şekillerinden kaynaklanan sorunlarla ilgili başvuruların yapılması

Kişilerin özgürce yaşayabilmesi ve toplumun refahının oluşturulması amacıyla düzenlenen hukuk dalıdır. Hak ve özgürlüklere doğrudan ya da dolaylı yoldan müdahale edildiği her durumda, mağdur edilen kişi ya da kişilerin haklarını resmi yollardan aramasının önünü açar. Bu nedenle ceza hukuku adaletin sağlanmasında en önemli yapı taşıdır.

 

Feel free to ask us questions!