Av. Osman ERUSTA tarafından 2004 yılında İstanbul’un yoğun iş ve finans merkezlerinin bulunduğu Şişli’de kurulan EHB her biri kendi alanında uzmanlaşmış deneyimli kadrosuyla müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyup, hukuki sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

EHB kadrosunda birçok avukat, her biri kendi alanında uzman akademik kariyer sahibi danışman ve birçok yardımcı elemanı bünyesinde barındırmaktadır.

EHB deneyimli ve uzman kadrosuyla çetrefilli uyuşmazlıkları çözmekte göstermiş olduğu başarı nedeniyle, oldukça geniş bir müvekkil portföyüne sahiptir.

Varlığının ve geleceğinin müvekkil memnuniyetine dayandığının bilincinde hareket eden EHB, güven ilkesi çerçevesinde her zaman öncelikli olarak müvekkilinin menfaatini gözetir.

Sahip olduğu geniş kapsamlı hukuki bilginin ve tecrübenin ışığı altında müvekkile ve onun hukuki sorununa özel etkin çözüm yolları üretir.

Bunun için;

 • Müvekkilini sözde değil özde dinler,
 • Hukuki soruna ilişkin tüm kritik detayları tespit eder,
 • Hukuki sorunu çevreleyen durum ve şartları gözönüne alarak eldeki verileri değerlendirir,
 • Sorunu çözebilecek en iyi çalışanlarını görevlendirir,
 • Gereklilik halinde, sektör profesyonellerinin uzmanlığına başvurur,
 • Mühletleri ve hedefleri tespit eder,
 • Güvenilir, etkin ve pratik çözümler geliştirir,
 • İzlenilecek çözüm yolunun içerdiği riskleri, menfaatleri ve masrafları açıkça ortaya koyar,
 • Ortaya çıkan engelleri ivedilikle ve kararlılıkla en uygun şekilde aşar,
 • Başarma azmini en stresli anlarda dahi korur,
 • Müvekkille diyaloglarında hukuki terminolojiden arınmış yalın bir dil tercih eder ve
 • Müvekkile düzenli olarak bilgi akışı sağlar.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku ve Mal Paylaşımı

Hiç arzu edilmese de, günümüz yaşam zorlukları sonucunda pek çok aile bölünüp parçalanmakta, eşler ve hatta çocuklar birbirlerine karşı dava açar duruma gelmektedir

Bankacılık ve Finans Hukuku

EHB, bankacılık ve finans sektöründe tahsili gecikmiş kredi alacaklarının (kredi kartı, bireysel kredi, taşıt kredisi, konut kredisi, KOBİ kredisi vb. her türlü krediden doğan alacaklar) hem idari  takip hem de  yasal takip süreçlerini etkin, hızlı ve sistematik bir  şekilde yürütmeyi görev edinmiştir.

İcra & İflas Hukuku ile Borç Tahsilatı

Müvekkilinin hak ve menfaatlerini borçluya karşı en iyi şekilde gözetmeyi prensip edinmiş olan EHB; yerli ve yabancı  kurumsal firmalara alacaklarını tahsil etme hususunda akıllı analitik çözümler  üretir ve bu sayede alacak takip süreçlerini hızlandırarak yüksek borç tahsilatı sağlar.

Ceza Hukuku

EHB, özellikle Ticaret Hukuku’nu ilgilendiren çek, bono vb. kıymetli evrakların sahteciliği ve bunların kullanılmasından doğan sorumluluk davaları ile cana karşı yapılan eylemler, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve bunlardan kaynaklanan sahtecilik fiilleri olmak üzere ceza hukukunun en zorlu ve karmaşık alanlarında son derece tecrübelidir.

 

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

EHB, yerli ve yabancı gerçek kişilerle şirketlerin ülkemizde gayrimenkul alım-satımı ve/veya kiralaması yaparken,  taşınmaz mükellefiyeti ve/veya takyidatı  (ipotek, haciz, irtifak, intifa, sükna, geçit, kaynak ve üst kullanım gibi haklar ) tesis ya da terkin ederken izlenmesi gereken en risksiz hukuki yolları tespit eder, ilgili resmi sözleşmeleri müvekkilin menfaatine en uygun şartlarla düzenler ve tamamlayıcı tapu işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirir.

Ticaret Hukuku

EHB, yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye’de şirket kurma, irtibat bürosu ve/veya şube açma, ortak girişim ve benzeri organizasyon modelleri oluşturmalarında ve akabinde faaliyetlerini iş yaşamına uygun olarak sağlıklı bir şekilde icra etmelerinde  gerekli her türlü hukuki desteği  sağlar.

Havacılık Hukuku

Havacılık  sektöründe faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku

Denizcilik alanında faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almaktadır.

“EHB, en üst seviyede tuttuğu iş etiği ve profesyonel sorumluluğu sayesinde müvekkilleriyle uzun süreli ve güvene dayalı ilişkiler kurmaktan ve referansla yeni müvekkil kazanmaktan haklı olarak gurur duymaktadır.”