EHB, yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye’de şirket kurma, irtibat bürosu ve/veya şube açma, ortak girişim ve benzeri organizasyon modelleri oluşturmalarında ve akabinde faaliyetlerini iş yaşamına uygun olarak sağlıklı bir şekilde icra etmelerinde  gerekli her türlü hukuki desteği  sağlar. Özellikle;

  • Verilen talimatlar doğrultusunda ortak girişim sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri ile iç yönergeler gibi şirketin yönetsel belgelerini düzenleyip gerekli yürürlük işlemlerini gerçekleştirir.
  • Müvekkil şirketin genel kurul, yönetim kurulu gibi idari kurullarını toplarken ve karar verirken izlemesi gereken prosedürü yasalara uygun şekilde yürütür, şirketin yabancı hissedarlarına dair her türlü ticari işlemleri sorunsuz olarak tamamlar, şirketin yabancı çalışanlarının çalışma izinlerinin alınmasında hukuki destek verir.
  • Müvekkil şirketin ticaret hukuku (cari hesap, şirketler, kıymetli evrak, ticari işletme vb.), vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile benzeri hukuk dallarından kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafını en etkin ve hızlı şekilde çözer.