Müvekkilinin hak ve menfaatlerini borçluya karşı en iyi şekilde gözetmeyi prensip edinmiş  olan EHB; yerli ve yabancı  kurumsal firmalara alacaklarını tahsil etme hususunda akıllı analitik çözümler  üretir ve bu sayede alacak takip süreçlerini hızlandırarak yüksek borç tahsilatı sağlar.

Tahsilat başarısını engelleyen unsurların varlığı halinde ise, bunları ortadan kaldırıcı müvekkil odaklı öneriler sunar. Bu yaklaşımı neticesinde EHB, borç tahsilatı hususunda sektörde haklı olarak fark yaratmış ve öncü hukuk firmalarından birisi haline gelmiştir.