EHB, yerli ve yabancı gerçek kişilerle şirketlerin ülkemizde gayrimenkul alım-satımı ve/veya kiralaması yaparken,  taşınmaz mükellefiyeti ve/veya takyidatı  (ipotek, haciz, irtifak, intifa, sükna, geçit, kaynak ve üst kullanım gibi haklar ) tesis ya da terkin ederken izlenmesi gereken en risksiz hukuki yolları tespit eder, ilgili resmi sözleşmeleri müvekkilin menfaatine en uygun şartlarla düzenler ve tamamlayıcı tapu işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirir.

Ayrıca, tapu iptali ve tescili davaları, tapu sicili ve kadastro uyuşmazlıklarından doğan davalar, mülkiyet devrinde muvazaa davaları, ecri misil davaları ve kamulaştırma davaları gibi çekişmeli hususlarda ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve tellallık sözleşmeleri gibi çekişmesiz hususlarda hukuki uzmanlığını ortaya koyar.

İnşaat hukuku alanında en çetrefilli gayrimenkul uyuşmazlıklarını dahi en hızlı, en güvenilir ve en kısa yoldan çözüme ulaştırmakta tecrübe sahibi olan EHB, bu konuda oldukça hatırı sayılır işlere imza atmış olmaktan ve büyük çaplı inşaat sözleşmelerini hazırlamaktan gurur duymaktadır.