EHB, özellikle Ticaret Hukuku’nu ilgilendiren çek, bono vb. kıymetli evrakların sahteciliği ve bunların kullanılmasından doğan sorumluluk davaları ile cana karşı yapılan eylemler, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve bunlardan kaynaklanan sahtecilik fiilleri olmak üzere ceza hukukunun en zorlu ve karmaşık alanlarında son derece tecrübelidir.