EHB, bankacılık ve finans sektöründe tahsili gecikmiş kredi alacaklarının (kredi kartı, bireysel kredi, taşıt kredisi, konut kredisi, KOBİ kredisi vb. her türlü krediden doğan alacaklar) hem idari  takip hem de  yasal takip süreçlerini etkin, hızlı ve sistematik bir şekilde yürütmeyi görev edinmiştir.

Özellikle idari takip sürecinden sonra direkt olarak devreye giren EHB;  kötü alacakları sıkı takip altına alarak, borçlularla etkili diyalog kurarak, tahsilat sürecini müvekkil odaklı olarak çözüme kavuşturarak, borçlunun durumuna göre müvekkilin tercih ve talimatı doğrultusunda yeniden ödeme planı hazırlayıp refinansman seçenekleri sunarak, aktif verimliliği arttırıcı analitik çözümlerle daha hızlı, daha verimli ve yüksek getirili tahsilat sağlayarak, profesyonel raporlama sistemi ile şeffaf takip araçlarını hizmete sunarak maksimum performans ve müvekkil memnuniyeti sağlamaktadır.