Hiç arzu edilmese de, günümüz yaşam zorlukları sonucunda pek çok aile bölünüp parçalanmakta, eşler  ve hatta çocuklar birbirlerine karşı dava açar duruma gelmektedir. Bu tür davaların büyük çoğunluğu yasal haklar bilinmeksizin sadece kulaktan dolma bir takım bilgilere dayanılarak açılmakta ve maalesef telafisi imkansız hak kayıpları ile neticelenmektedir.

İşbu kayıpları önleme konusunda uzman olan EHB; boşanma davaları, boşanmadan kaynaklı tazminat davaları, nafaka ve velayete dair davalar ile özellikle mal paylaşımı davalarında müvekkile aidiyetini tespit ettiği yasal hakların korunması ve elde edilmesi için gerekli yol haritasını belirleyip gerekli hukuki çözümleri üretmekte son derece tecrübelidir.