EHB olarak, iş yaşamı içerisinde karşılaşılan günlük hukuki sorunların yanısıra daha karmaşık ve hassas sorunların çözümünde müvekkil odaklı olarak çalışmayı görev edindik. Bu bağlamda, çekişmeli olsun yada olmasın bir hukuki uyuşmazlığın tarafı olan müvekkile gerek alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında (müzakere, arabuluculuk, tahkim vb.), gerek davalarda, gerekse idari başvurularda ihtiyaç duydukları her türlü hukuki danışmanlığı ve yardımı hem ulusal hem de uluslararası platformda sunmaktayız.

İş kapasitemizin büyük bir kısmı,

 • Aile Hukuku ve Mal Paylaşımı
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • İcra & İflas Hukuku ile Borç Tahsilatı
 • Ceza Hukuku
 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Spor Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Vergi Hukuku

alanlarında verdiğimiz “Uzman Dava ve Danışmanlık Hizmetlerinden” oluşmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku ve Mal Paylaşımı

Bankacılık ve Finans Hukuku

İcra & İflas Hukuku ile Borç Tahsilatı

Ceza Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ticaret Hukuku

EHB, yukarıda detaylı olarak belirtilen hukuk dallarının yanısıra kendine has özel uzmanlık isteyen aşağıdaki hukuk dallarında da hizmet sunmaktadır.

Havacılık Hukuku

Havacılık  sektöründe faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almakta olan EHB; özellikle, uçak/hava aracı alım & satım sözleşmelerinde; tescil işlemlerinde; motor/yedek parça alım & satım ve leasing sözleşmelerinde; işletmesel & finansal leasinglerde; ipotek  sözleşmelerinde ve tescillerde; uçak finansmanında & borca ilişkin finansal garanti ve kefaletlerin alınmasında; borç yapılandırmalarında, icra & iflas işlemlerinde; uçak/hava aracı geri alımlarında; sigorta/reasürans işlemlerinde; zarar ziyan taleplerinde (uçak, kargo, yolcu  ve 3. şahıs kaynaklı) & halefiyete dayanan davalarda; şirket & hissedar yapılandırmalarında vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku

Denizcilik alanında faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almakta olan EHB; özellikle, gemi/deniz aracı alım & satım sözleşmelerinde; gemi/deniz aracı finansmanı & leasing işlemlerinde; borca ilişkin finansal garanti ve kefaletlerin alınmasında; gemi mülkiyeti ve ortaklıklar için kurumsal yapılandırmada; gemi/deniz aracı inşa, dönüştürme & tamir sözleşmelerinde; ipotek işlemlerinde; gemi/ipotek tescil & terkininde; çarter partiler ile diğer deniz yoluyla taşıma sözleşmelerinin hazırlanmasında ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; konişmento ve diğer taşıma belgelerine ilişkin talep ve uyuşmazlıklarda; deniz sigorta/reasürans işlemlerinde ve ilgili uyuşmazlıkların çözümünde; çatma, yardım, kurtarma, müşterek avarya, çevre kirliliği ve enkaz kaldırma işlemlerinde ;deniz yükü & kişisel yaralanma ve ölüme dair tazminat taleplerinde; gemi ve yükü üzerindeki rehin hakkının tatbiki hususunda; Koruma ve Tazmin (P&I) sözleşmelerinin & Navlun, Sürastarya ve Savunma (FD&D) sözleşmelerinin işleyişinde; gemilerin alıkonulması ve salınmasında vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaretle uğraşan ve/veya tedarik zinciri içinde faaliyet gösterenlerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde aktif olarak rol almakta olan EHB; özellikle, uzun dönem tedarik sözleşmeleri ile spot ticari sözleşmelerin hazırlanmasında ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; mal ve/veya servis alım & satım sözleşmelerinde; muhafaza & taşıma sözleşmelerinde; yeddiemin, güvenilir kişi & saklama sözleşmelerinin hazırlanmasında ve bunların işleyişinde; INCOTERMS kurallarının anlaşılmasında ve uygulanmasında; banka kredi mektupları ile UCP 600 kurallarının anlaşılmasında ve uygulanmasında; borca dair finansal garanti ve kefaletlerin alınmasında; sigorta/reasürans işlemleri ile bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde; ticaret finansmanına ilişkin işlemlerde; ICC, LCIA, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA ve diğer kuruluşlarca konulan kurallar çerçevesinde tahkimin yürütülmesinde vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Varlığının ve geleceğinin müvekkil memnuniyetine dayandığının bilincinde hareket eden EHB, güven ilkesi çerçevesinde her zaman öncelikli olarak müvekkilinin menfaatini gözetir. Sahip olduğu geniş kapsamlı hukuki bilginin ve tecrübenin ışığı altında müvekkile ve onun hukuki sorununa özel etkin çözüm yolları üretir. Bunun için;

 • Müvekkilini sözde değil özde dinler,
 • Hukuki soruna ilişkin tüm kritik detayları tespit eder,
 • Hukuki sorunu çevreleyen durum ve şartları gözönüne alarak eldeki verileri değerlendirir,
 • Sorunu çözebilecek en iyi çalışanlarını görevlendirir,
 • Gereklilik halinde, sektör profesyonellerinin uzmanlığına başvurur,
 • Mühletleri ve hedefleri tespit eder,
 • Güvenilir, etkin ve pratik çözümler geliştirir,
 • İzlenilecek çözüm yolunun içerdiği riskleri, menfaatleri ve masrafları açıkça ortaya koyar,
 • Ortaya çıkan engelleri ivedilikle ve kararlılıkla en uygun şekilde aşar,
 • Başarma azmini en stresli anlarda dahi korur,
 • Müvekkille diyaloglarında hukuki terminolojiden arınmış yalın bir dil tercih eder ve
 • Müvekkile düzenli olarak bilgi akışı sağlar.

EHB, en üst seviyede tuttuğu iş etiği ve profesyonel sorumluluğu sayesinde müvekkilleriyle uzun süreli ve güvene dayalı ilişkiler kurmaktan ve referansla yeni müvekkil kazanmaktan haklı olarak gurur duymaktadır.